Успехът на всяка организация зависи от внедряването и управлението на Системата за управление на качеството.

За по-голяма сигурност, точност и високо качество на предлаганите от нас продукти и услуги в производствения процес се сертифицирахме по ISO 9001:2015, за да удовлетворим потребностите и очакванията на нашите клиенти.

 

 

2021 certificate BG

 

 

Сертификат БДС EN ISO 9001 : 2015