• F1 – горещо валцовани
  • 2 B – студено валцовани /матова/
  • BA – студено валцовани /огледална/

Допълнително обработени повърхнини

  • 2BA – по-огледална
  • SB – класически скочбрайт
  • GR – /от 80 до 320/ сатенирана (четкана, шлайфана)
  • Рифел
  • MIRROR – супер огледална
  • D 1; D 2; D 3 – декоративна
Категория: