ВАНА ЗА ВГРАЖДАНЕ


Размери

mm

COD

400x400x200

D02.142

400x400x250

D02.142

400x400x300

D02.142
Размери

mm

COD

600x450x300

D02.152

600x450x350

D02.153


500x400x200

D02.145

500x400x250

D02.146

500x400x300

D02.147500x500x200

D02.148

500x500x250

D02.149

500x500x300

D02.150600x500x250

D02.154

600x500x300

D02.155

600x500x320

D02.157

600x500x350

D02.156Размери

mm

COD

290x340xh.180

D02.131

290x340xh.200

D02.132

290x340xh.220

D02.133Размери

mm

COD

340x400xh.160

D02.137

340x400xh.180

D02.138

340x400xh.200

D02.139290x400xh.200

D02.134
330x330xh.160

D02.130

330x330xh.180

D02.135

330x330xh.200

D02.136


h = 150 mm

h = 180 mm

h = 230 mm

h = 270 mm

h = 320 mm


D = по поръчка R = по поръчка S = 2 т 80


D = 300 т 6500 r = 10 т 300 S = 2 т 35 h = 5 x S


D = 300 т 6500 r = 10 т 300 S = 2 т 35 h = 5 x S
D = 300 т 6500 R = Di r = Di/10 H = Di/5 S = 2 т 35 h = 5 x S

обем = 0,1 х Di3 ( без цилиндричната зона)

D = 300 т 6500 R = 0.833 x Di r = 0.165 x Di H = Di : 4 S = 3 т 35 h = 5 x S

обем = 0,1298 x Di3 (без цилендрична зона)

D = 300 т 6500 R = по поръчка r =30 т 300 S = 2 т 35 h = 5 x S


De = 300 г 6500 R = по поръчка r =10 г 50 S = 2 г 35 а = по поръчка


D = по поръчка S = 3 г 60D = 400 г 6500 r =30 г 500 S = 2 г 35 h = 5 x S H = по поръчка 0i = по поръчка

0i = по поръчка b = по поръчка


0i = по поръчка


Отворите могат да се направят на всеки тип дъно

19